TheGrue.org

UNIWERSYTET DZIECI W CHOCZEWIE !

Opublikowano: poniedziałek, 27, marzec 2017 autor

Klasa Vc SP z wychowawczynią p. Marzeną Szypulską podjęła w tym roku szkolnym współpracę z Fundacją Uniwersytet Dzieci, która stworzyła program „Lekcję z klasą”. Uczą one nabywania kompetencji społecznych takich jak: praca w grupie, empatia, świadomość własnych emocji. Do projektu swoje klasy zapisało ponad 1000 nauczycieli. Korzysta z niego około 20 tys. dzieci. Nasi uczniowie realizują cykl zajęć „Celuj w projekt!”. Otrzymaliśmy zestaw edukacyjny, który pomoże w realizacji budżetu obywatelskiego. Praca z zestawem uczy pokonywać bariery komunikacyjne, dobrze planować zadania i wyrażać poglądy. Te umiejętności są niezbędne do funkcjonowania w przyszłości. Realizację projektu uczniowie zaczęli od budowy „zjeżdżalni”. Celem było zrozumienie idei projektu. W kolejnym etapie zajmiemy się diagnozą potrzeb szkoły widzianych oczami dziecka oraz pomysłami na realizację i finansowanie. Projekt powinien przynieść korzyści dla społeczności szkolnej. Powodzenia. (M. Szypulska)

Odsłony: 448